CƠ CẤU TỔ CHỨC

co-cau-to-chuc

Cơ cấu tổ chức

1. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty :01 người

2. Ban điều hành bao gồm :

  • Giám đốc điều hành : 01 người (là Chủ tịch Công ty)
  • Phó Giám đốc : 03 người
  • Kế toán trưởng : 01 người

3. Các phòng ban chức năng bao gồm:

  • Văn phòng Công ty
  • Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
  • Phòng Tài chính – Kế toán

4. Các xí nghiệp thành viên gồm:

  • Xí nghiệp In I: Số 160 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội.
  • Xí nghiệp In II: 258 Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Minh.
  • Xí nghiệp XZ72: Xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.