CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 1. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty
 2. Ban điều hành:
 • Tổng Giám đốc Công ty
 • Phó Tổng Giám đốc Công ty
 • Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty
 1. Các Phòng Ban chức năng gồm:
 • Văn phòng Công ty
 • Phòng Tài chính – Kế toán
 • Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
 1. Các Xí nghiệp thành viên gồm:
 • Xí nghiệp in I: Xã Lại Yên – Hoài Đức – Hà Nội
 • Xí nghiệp in II: 258 Nguyễn Trãi – Quận I – TP. Hồ Chí Minh
 • Xí nghiệp XZ – 72: Xã An Hoà – Tam Dương – Vĩnh Phúc
 • Trung Tâm Tem & Vật Liệu Chống Giả: Cụm CN Thanh Oai – Bích Hoà – Thanh Oai – TP. Hà Nội