POSTER:

Có thể là một tấm áp phích lớn vừa hoặc nhỏ. Dễ dàng dặt hoặc dán ở những nơi có nhiều người nhằm thu hút sự chú ý của họ tới sản phẩm, dịch vụ. Do vậy, kích thước của poster phải vừa đủ hoặc lớn. Thông tin hay hình ảnh, font chữ đều phải có độ lớn phù hợp với kích thước của poster. Màu sắc của nền, chữ, hình ảnh, và các chi tiết khác cần được phối màu phù hợp, tuy nhiên vẫn phải bắt mắt, tạo ấn tượng mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người.

  • Thiết kế banner, poster sản phẩm
  • Thiết kế banner, poster dịch vụ
  • Thiết kế banner, poster khai trương
  • Thiết kế banner, poster thương hiệu của doanh nghiệp
  • Thiết kế banner, poster các chương trình ưu đãi.