LỊCH

  • Vật liệu: các loại giấy tráng phủ có định lượng từ 45-130 gsm.
  •  Thành phẩm: bắt cuốn, vào bìa, đóng xén trên dây chuyền tự động.
  • Công nghệ: thực hiện trên các máy in Offset tờ, đặc biệt trên máy Offset cuộn cho những đơn hàng số lượng lớn với chất lượng cao và thời gian nhanh nhất.

 

Lịch tờ(treo tường).

  • Vật liệu: các loại giấy tráng phủ có định lượng từ 80-250 gsm.
  • Thành phẩm: nẹp thiếc, lò xo…

Lịch bàn.

  • Vật liệu: các loại giấy fort hoặc giấy tráng phủ có định lượng từ 80-250 gsm.
  •  Thành phẩm: đế giấy hoặc đế mica…